Leadership Article No.1 ชีวิตต้องมีเป้าหมาย

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ควรมีเป้าหมายให้กับตนเอง เหตุผลเพราะอะไร? ก่อนตอบคำถามนี้ ผมอยากให้ทุกคนลองถามคำถามต่อไปนี้กับตนเอง แล้วตอบด้วยความคิดที่เป็นกลาง ไม่มีอคติเข้าข้างตนเอง

 • คุณมีความเข้าใจกับคำว่า “เป้าหมาย” อย่างไรในความคิดของคุณ?
 • ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณมีเป้าหมาย กับ ไม่มีเป้าหมาย?
 • ถ้าคุณต้องการทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ คุณมีวิธีการอย่างไร?
 • คุณมีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจบางอย่างหรือไม่ เพื่อทำให้สิ่งที่คุณต้องการสำเร็จ?
 • ลองจินตนาการว่าคุณอายุ 80 ปี ถ้าคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทั้งหมด คุณจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากชีวิตในอดีตที่ผ่านมาบ้าง?

การมองหาอะไรเหมาะสมที่สุดกับตนเองอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะธรรมชาติของมนุษย์โดยส่วนใหญ่ชอบงานง่ายๆ สบายๆ ไม่กดดัน สนุกกับงาน และรายได้ดี แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราสามารถหางานที่เราชอบและตลาดมีความต้องการในผลงานของเรา คุณเป็นคนที่โชคดีมาก แต่ถ้าคุณยังต้องทำงานอยู่บนวิชาชีพของคุณ คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ แต่คุณจะทำอย่างไรที่ทำให้คุณยังคงมีพลัง มีความหวัง และมีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผมมีแนวคิดที่สำคัญ 3 ข้อ เพื่อตอบเหตุผลดังกล่าวดังนี้

 • คุณต้องรู้ว่าตนเองกำลังจะเดินทางไปที่ไหน
 • คุณต้องรู้จักวิธีการเดินทางที่ถูกต้อง เพื่อไปสู่ที่ต้องการไปให้เร็วที่สุด
 • คุณต้องมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการไปถึงที่นั้น

คุณอาจจะมีหรือไม่มีที่ที่ต้องการไป สำหรับคนที่มีนับว่าคุณโชคดี คุณเริ่มควบคุมชีวิตของคุณได้ในระดับหนึ่ง คุณยังต้องควบคุมมันไปสู่ที่ที่คุณต้องการไปถึงอย่างต่อเนื่อง คุณจะไม่รู้สึกท้อแท้ ท้อถอย ถ้าคุณมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของเป้าหมายนั้น
สำหรับคนที่ไม่มีเป้าหมายแต่ยังคงมีพลังในการทำงานอยู่ คุณต้องมีเหตุผลที่ดีๆ ในการตอบตัวเองได้ว่าคุณกำลังทำสิ่งนั้นเพราะอะไรอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อเรากำลังพูดถึงเป้าหมายที่ชัดเจน เราคงต้องหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้ว่า เราต้องการอะไรจริงๆ จากชีวิตบ้าง? ในฐานะต่างๆ ดังนี้ (4 ฐานะ - เครดิตคุณมนตรี แสงอุไรพร)

 • ในฐานะบุคคล เกิดมาทั้งทีหนึ่งชีวิต เราต้องการอะไรจริงๆ จากชีวิตบ้าง หวังแค่เพียงการอยู่รอดหรืออยู่เป็นเลิศ ดังคำกล่าวว่า “ใครก็ตามที่คิดจะเป็นมากกว่าที่เคยเป็น แล้วกล้าทำ วันหนึ่งเขาจะเป็นได้มากกว่าที่เขาคิด”
 • ในฐานะลูก เกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง เราทำความดีทดแทนพระคุณพ่อแม่อะไรบ้าง ท่านได้เห็นความสำเร็จอะไรในตัวของเราบ้าง ท่านภูมิใจอะไรในตัวเราบ้าง
 • ในฐานะพ่อหรือแม่ ลูกเราโชคดีหรือโชคร้ายที่เกิดมาเป็นลูกของเรา เราอยากให้เขาดีกว่าที่เราเป็นอยู่หรือไม่ เราอยากให้ลูกรู้สึกอย่างไรเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว
 • ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม สังคมที่เราอาศัยอยู่ โชคดีหรือโชคร้ายที่มีเราอยู่ร่วมในสังคม ความรู้และความสามารถของเราสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้หรือไม่

ลองสังเกตให้ดีๆ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเป้าหมาย เพราะเหตุผลดังกล่าวทำให้เรายืนหยัดทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ ถ้าเราไม่มีเหตุผลเบื้องหลัง เราอาจละทิ้งเป้าหมายได้โดยง่ายดาย แม้จะคิดว่าคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายเป็นก็ตามเถอะ เพราะเหตุผลเบื้องหลังเป็นแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นภายในใจของคนๆ นั้นนั่นเอง

Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development