รวมคลิปวีดีโอตัวอย่างการฝึกอบรมของผม

หมวด Leadership & Coaching | หมวด Thinking | หมวด General Soft Skill |หมวด Productivity | หมวด HRD & OD

หลักสูตร "การโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน"

 
"การโค้ชเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน" "จำลองสถานการณ์การโค้ช "

หลักสูตร "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน"

 
"การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน" ระดับของภาวะผู้นำ "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน" ปัจจัยสร้างการยอมรับในตัวหัวหน้างาน
"เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน" "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศาด้วยตัวคุณเอง"
[Continue...]
คู่มือคัดเลือกหลักสูตร BTG
 
 
Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development